O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:3


IBT, 2008 Унинг кийимлари ярқираб, қордай оппоқ тусга кирдики, ер юзида ҳеч бир кир ювувчи бундай оқартира олмас эди.
IBT, 2013 Uning kiyimlari ham ko‘zni qamashtiradigan darajada oppoq bo‘lib qoldi, yer yuzida hech bir kir yuvuvchi bunday oqartira olmas edi.