O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:36


IBT, 2008 Сўнгра бир болани олиб, уни ўрталарида турғизиб қўйди ва болани қучоқлаганча, шогирдларига деди:
IBT, 2013 So‘ngra bir bolani olib, ularning o‘rtasiga turg‘izib qo‘ydi va bolani quchoqlagancha, shogirdlariga dedi: