O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:35


IBT, 2008 Исо ўтириб, ўн икки шогирдини ёнига чақирди: – Ким биринчи бўлишни истаса, ҳамманинг охирида турсин ва ҳаммага хизматкор бўлсин, – деди.
IBT, 2013 Iso o‘tirib, o‘n ikki shogirdini yoniga chaqirdi: — Kim birinchi bo‘lishni istasa, hammaning oxirida tursin va hammaga xizmatkor bo‘lsin, — dedi.