O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:33


IBT, 2008 Исо Кафарнаҳум шаҳрига келди. Уйда бўлганда, шогирдларидан сўради: – Йўлда кетаётганингизда нималар ҳақида баҳслашдинглар?
IBT, 2013 Iso shogirdlari bilan Kafarnahum shahriga keldi. Uyda bo‘lganda, shogirdlaridan so‘radi: — Yo‘lda ketayotib nimalar haqida bahslashdingiz?