O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:32


IBT, 2008 Шогирдлар эса бу сўзларни тушунмасалар-да, аммо Ундан сўрашга ҳам ботина олмадилар.
IBT, 2013 Shogirdlar esa bu so‘zlarni tushunmadilar, ammo Undan gaplarining ma’nosini so‘rashga botina olmadilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang