O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xaggey 1:13


IBT, 2013 Egamizning elchisi Xaggey Uning quyidagi so‘zlarini xalqqa yetkazdi: — Egamizning kalomi shudir: “Men sizlar bilan birgaman.”


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang