O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xaggey 1:14


IBT, 2013 Yahudo hokimi — Shaltiyol o‘g‘li Zarubabelni, oliy ruhoniy — Yohuzadax o‘g‘li Yoshuani va asirlikdan qaytib kelgan butun xalqni Egamiz ruhlantirdi, shunda ular hammalari kelib, o‘zlarining Xudosi, Sarvari Olamning uyini tiklashni boshlashdi.