O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xaggey 1:12


IBT, 2013 Shundan keyin Zarubabel, oliy ruhoniy Yoshua va asirlikdan qaytib kelgan barcha xalq o‘zlarining Egasi Xudoga itoat qilishdi. O‘zlarining Egasi Xudo yuborgan payg‘ambar Xaggeyning so‘zlariga quloq solishdi, chunki ular Egamizdan qo‘rqardi.