O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:9


IBT, 2013 Ey Temon shahri, jangchilaring dahshatga tushar, Esov tog‘idagi har bir inson yo‘q qilinar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang