O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:10


IBT, 2013 Qondoshingiz Yoqub avlodiga zulm qilib, Ularni o‘ldirdingiz. Shu bois to abad sharmanda bo‘lib, Butunlay halok bo‘lasiz.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang