O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:11


IBT, 2013 Ularning boyliklarin begonalar olib ketgan kun Sizlar bir chetda qarab turdingiz. Yot xalqlar Quddus shahriga kirib, Shahar uchun qur’a tashlaganlarida, Sizlar ham ular kabi yovuz ishlar qildingiz.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang