O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ester 1:11


IBT, 2013 “Malika Vashtiga shohona toj kiydirib, huzurimga olib kelinglar, xalqqa va a’yonlarga uning go‘zalligini ko‘rsatay.” Haqiqatan ham malika g‘oyat go‘zal edi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang