O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ester 1:10


IBT, 2013 Yettinchi kuni shoh sharob ichib vaqti chog‘ bo‘lib, o‘zining Maxumon, Bizta, Xarbona, Bixta, Avag‘ta, Zatar, Karkas ismli yettita mulozimiga farmon berdi:


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang