O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ester 1:12


IBT, 2013 Lekin malika Vashti kelmadi, mulozimlar orqali shohning bergan farmonini bajarishdan bosh tortdi. Shoh bundan qattiq g‘azablandi, malikadan g‘oyatda jahli chiqdi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang