O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibtido 26:4


IBT, 2008 Сенинг зурриётингни фалакдаги юлдузлардай кўпайтириб, шу ерларнинг ҳаммасини уларга бераман. Ер юзининг ҳамма халқлари сенинг зурриётингдан барака топадилар.
IBT, 2013 Men sening naslingni osmondagi yulduzlar kabi son– sanoqsiz qilaman. Mana shu yerlarning hammasini sening naslingga beraman. Sening nasling orqali yer yuzidagi hamma xalqlar baraka topadi.