Коринфликларга иккинчи мактуб 6 bob

1 Худонинг ҳамкорлари сифатида, Унинг иноятини бефойда қабул қилмасликни сизлардан илтимос қиламиз.
2 Чунки Худо Тавротда шундай деяпти: «Мақбул вақтда сени эшитдим, Нажот кунида сенга ёрдам бердим». Мана энди мақбул вақт келди! Мана энди нажот куни келди!
3 Хизматимиз қораланмасин деб, ҳеч кимга ҳеч қандай халақит бермаймиз.
4 Худонинг хизматкорлари сифатида ўзимизни ҳамма соҳада ибрат қилиб кўрсатамиз: чексиз сабр-тоқатда, ғам-қайғуларда, танқисликларда, тангликларда,
5 зарбалар остида, зиндонларда, тўполонларда, заҳматларда, уйқусизликда, рўза тутишда,
6 покликда, доноликда, тўзимлиликда, меҳрибонликда, Муқаддас Руҳ кучида, самимий муҳаббатда.
7 Ҳақиқат каломини айтиб, Худонинг қудратига суяниб, ўнг ва сўл қўлда солиҳлик қуролларини тутиб юрибмиз.
8 Шараф ва иснодга, ҳақорат ва мақтовга дуч келяпмиз. Бизни алдамчи ҳисоблайдилар, аммо ҳақиқатгўймиз.
9 Номаълуммиз, аммо бизни ҳамма билади. Бизни ўлган деб ҳисоблайдилар, аммо мана, тирикмиз. Бизни жазога тортяптилар, аммо ўлмаяпмиз.
10 Бизни хафа қиляптилар, аммо доимо хурсандмиз. Ўзимиз камбағалмизу, кўп кишиларни бойитамиз. Ҳеч нарсамиз йўғу, аммо ҳамма нарсага эгамиз.
11 Эй коринфликлар, сизлар учун тилимиз ечилди, юрагимиз кенг очилди.
12 Бизнинг кўнглимиз сизлар учун тор эмас, лекин ўзларингизнинг кўнглингиз жуда тор экан!
13 Бунинг бараварига – болаларимга гапираётгандек гапиряпман – сизлар ҳам кўнглингизни кенгроқ қилинглар-чи!
14 Имонсизлар билан нораво шериклик қилманглар. Солиҳлик билан қонунсизлик орасида қандай алоқа бор? Ёки нур билан қоронғилик орасида қандай умумийлик бўлиши мумкин?
15 Масиҳ билан алайҳиллаъна орасида қандай келишув бўла олади? Ёки имонли билан имонсиз орасида қандай шериклик бўлиши мумкин?
16 Худо маъбади билан бутлар орасида қандай мувофиқлик бор? Сизлар эса барҳаёт Худонинг маъбадисизлар. Худо Тавротда айтганидек: «Мен улар ичра маскан қилиб, Ўрталарида юргайман. Уларнинг Худоси бўлурман, Улар эса Менинг халқим бўлур».
17 Бинобарин, Худованд яна шундай деган: «Уларнинг орасидан чиқинглар, Улардан айрилиб кетинглар, Нопокка эса қўл тегизманглар; Шунда Мен сизларни қабул қилурман.
18 Мен сизларга Ота бўлурман, Сизлар эса Менга ўғилу қиз бўлурсиз, – дейди Худованд, Сарвари коинот».