O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:14


IBT, 2008 Улар яна яҳудийларнинг афсоналарига ва ҳақиқатдан юз ўгирган одамларнинг гапларига қулоқ солмасинлар.
IBT, 2013 Yahudiylarning afsonalariga va haqiqatdan yuz o‘girgan odamlarning ko‘rsatmalariga quloq solmasinlar.