O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Titusga maktub 1:13


IBT, 2008 Бу гап тўғри. Улар соғлом имонни топсин ва бунинг учун сен уларни қатъий огоҳлантириб қўй.
IBT, 2013 Bu gapda jon bor. Shuning uchun beboshlarga qattiq tanbeh ber, toki ular haq imonga qaytsinlar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang