O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:19


IBT, 2008 Биз, имонлиларга таъсир ўтказаётган Худонинг ҳадсиз-поёнсиз куч-қудрати буюклигини ҳам билиб олинглар.
IBT, 2013 Xudoning biz — imonlilarga ko‘rsatgan tengi yo‘q qudrati naqadar buyukligini ham bilib oling. Mana shu buyuk qudrati bilan