O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:15


IBT, 2008 Мен Раббимиз Исога бўлган эътиқодингиз ва бутун Худо азизларига бўлган муҳаббатингиз ҳақида эшитганимдан буён,
IBT, 2013 Rabbimiz Isoga bo‘lgan imoningiz va Xudoning aziz xalqiga bo‘lgan mehr–muhabbatingiz haqida eshitganimdan beri,