O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:12


IBT, 2008 Шундай экан, Масиҳга аввалдан умид боғлаган бизлар Худонинг шон-шарафини ошириш учун яшашимиз лозим.
IBT, 2013 Shunday ekan, biz — Masihga umid bog‘laganlar, hammamiz Xudoga shon–shuhrat keltirish uchun yashashimiz lozim.