O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Galatiyaliklarga maktub 1:19


IBT, 2008 Лекин Раббимиз Исонинг укаси Ёқубдан бошқа ҳаворийларнинг ҳеч бирини кўрмадим.
IBT, 2013 Ammo Quddusda Butrusdan va Rabbimiz Isoning ukasi Yoqubdan boshqa hech bir havoriyni ko‘rmadim.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang