O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Galatiyaliklarga maktub 1:18


IBT, 2008 Сўнгра, уч йилдан кейин, Бутрус билан танишмоқ учун Қуддусга бордим ва унинг ёнида ўн беш кун бўлдим.
IBT, 2013 Uch yildan keyin, Butrus bilan tanishay, deb Quddusga bordim. Uning yonida o‘n besh kun bo‘ldim.