O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:25


IBT, 2008 Яккаю-ягона, донишманд Нажоткоримиз Худога Исо Масиҳ орқали азалдан, ҳозир ва то абад Шон-шараф, улуғворлик, куч-қудрат ва салтанат бўлсин! Омин.
IBT, 2013 Bizni Iso Masih orqali qutqargan yakkayu–yagona Najotkorimiz Xudoga hamdlar bo‘lsin! Azaldan, hozir va to abad salobatli, kuch–qudratli, saltanat Sohibi bo‘lgan Xudoga shon–sharaflar bo‘lsin! Omin.