O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:24


IBT, 2008 Сизларни йиқилишдан сақлаб қолишга, Ўзининг улуғвор ҳузурида бекаму кўст ва Шод-хуррам қилиб турғизишга қодир бўлган
IBT, 2013 Imondan qaytib ketishdan sizlarni faqatgina Xudo asray oladi. U sizlarni beg‘ubor va shod–xurram qilib, O‘zining ulug‘vor huzuriga olib kirishga qodir.