O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:15


IBT, 2008 Бутун одамзод устидан ҳукм қилгай. У фош қилгай ораларидаги барча гуноҳкорлару, Худодан қўрқмай ёмонлик қилувчи Барча бетавфиқу шаккокларни».
IBT, 2013 U jamiki odamzodni hukm qiladi. Gunohga botgan betavfiqlarni mahkum etadi, Yaramas qilmishlari uchun, Uni haqoratlaganlari uchun Betavfiqlarni jazolaydi.”