O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:14


IBT, 2008 Одам Атонинг еттинчи авлоди бўлган Ҳанўх ҳам бу одамлар ҳақида каромат қилиб шундай деган: «Худованд сон-саноқсиз азизлари билан келиб,
IBT, 2013 Odam Atodan keyin, yettinchi avlodda yashagan Xano‘x bu odamlar haqida shunday bashorat qilgan: “Rabbimiz ming–minglab muqaddas malaklari bilan keladi.