O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:12


IBT, 2008 Димитрийнинг қадр-қимматига ҳамма гувоҳ, ҳақиқатнинг ўзи ҳам гувоҳдир. Биз бунга ўз гувоҳлигимизни қўшамиз, бизнинг гувоҳлигимиз тўғри эканини ўзинг биласан.
IBT, 2013 Dimitriy haqida esa hamma yaxshi gapirmoqda, uning hayotida va ta’limotida aks etgan haqiqat ham u tomondadir. Biz ham u haqda yaxshi fikrdamiz, gapimiz to‘g‘ri ekanligini o‘zing bilasan.