O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:11


IBT, 2008 Эй маҳбубим, сен ёмонликни танқид қил, яхшиликка тақлид қил. Яхшилик қилувчи Худонинг фарзандидир. Ёмонлик қилувчи Худони кўрган эмас.
IBT, 2013 Aziz birodarim, sen yomonlikka emas, yaxshilikka taqlid qil. Yaxshilik qiluvchi odam Xudodandir. Yomonlik qiluvchi esa Xudoni ko‘rmagan.