O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning ikkinchi maktubi 1:4


IBT, 2008 Эй хоним, Отамизнинг бизга буюрганига кўра, сенинг болаларингдан бир нечтаси ҳақиқат йўлидан бораётганларини кўриб, жуда ҳам хурсанд бўлдим.
IBT, 2013 Hurmatli xonim, farzandlaringizning bir nechtasi Otamiz Xudoning bizga bergan amrini bajarib, haqiqat yo‘lida yurayotgan ekanlar. Men bundan g‘oyat xursand bo‘ldim.