O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:7


IBT, 2008 Шу пайтда бир булут пайдо бўлиб, уларга соя солди. Булут ичидан: – Бу Менинг севикли Ўғлимдир, Унга қулоқ солинглар! – деган садо келди.
IBT, 2013 Shu paytda bulut paydo bo‘lib, ularga soya soldi. Bulut orasidan shunday ovoz eshitildi: — Bu Mening sevikli O‘g‘limdir, Unga quloq solinglar!