O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:20


IBT, 2008 Болани Исонинг олдига келтиришди. Ёвуз руҳ Исони кўриши биланоқ, болани қалтиратиб ташлади. Бола ерга йиқилди-ю, оғзидан кўпик оқизганча ағнаб ётаверди.
IBT, 2013 Bolani Isoning oldiga keltirishdi. Isoni ko‘rishi bilanoq jin bolani qaltiratib tashladi. Bola yerga yiqildi–yu, og‘zidan ko‘pik oqizgancha ag‘nab yotaverdi.