O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:17


IBT, 2008 Халойиқ орасидан кимдир жавоб берди: – Устоз! Мен Сенинг олдингга ўғлимни олиб келдим, мана уни тилсиз руҳ урган.
IBT, 2013 Olomon orasidan kimdir javob berdi: — Ustoz! Sizning oldingizga o‘g‘limni olib kelgan edim, uni jin chalgani uchun gapira olmaydi.