O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:15


IBT, 2008 Халойиқ Исони кўриши биланоқ ҳаммаси ажабланиб кетишди. Унинг олдига югуриб бориб, салом беришди.
IBT, 2013 Odamlar Isoni ko‘rib, hayratga tushishdi. Uning oldiga yugurib borib, salom berishdi.