O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:12


IBT, 2008 Исо уларга жавобан деди: – Тўғри, аввало Илёс пайғамбар келиб, ҳамма нарсани йўлга қўяди. Хўш, қандай қилиб Инсон Ўғли кўп азоб чекиши ва хўрланиши керак, деган оятлар ҳам бор?
IBT, 2013 Iso ularga javoban dedi: — To‘g‘ri, avvalo Ilyos kelib, hamma narsani tiklaydi. Xo‘sh, Muqaddas Bitiklarda, Inson O‘g‘li ko‘p azob chekishi va xo‘rlanishi kerak, deb ham yozilmaganmi?!