O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Mark Muqaddas xushxabar 9:10


IBT, 2008 Улар эса бу сўзни дилига тугиб олиб, ўлиб тирилиш ўзи нима экан, деб ўзаро фикрлашар эдилар.
IBT, 2013 Ular bu haqda hech kimga aytmadilar, ammo o‘zaro: “O‘likdan tirilish nima degani ekan?” deb, bu xususda munozara qila boshladilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang