O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Noxum 1:13


IBT, 2013 Seni Ossuriya bo‘yinturug‘idan ozod qilaman, Kishanlaringni uzib tashlayman.”


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang