O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Noxum 1:12


IBT, 2013 Egamiz esa shunday aytur: “Ossuriyaliklar kuchli va behisob bo‘lsa–da, Ular qirilib, yo‘q bo‘ladi. Ey xalqim, boshingga kulfat soldim! Endi bunday kulfat solmayman zinhor!


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang