O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:21


IBT, 2013 G‘oliblar Sion tog‘iga chiqadilar. O‘sha yerda turib, Esov tog‘i ustidan hukmronlik qiladilar. Egamizning O‘zi shoh bo‘ladi.

< Obodiyo 1:20    •   

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang