O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:20


IBT, 2013 Shimoliy Isroildan asirlikka olib ketilganlar qaytib keladi. Ular shimoldagi Zorafatgacha bo‘lgan shimoliy Kan’on yerlarini oladilar. Quddusdan Safaradga asirlikka olib ketilganlar esa Nagav cho‘lidagi shaharlarni qo‘lga kiritadilar.