O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:2


IBT, 2013 “Ey, Edom xalqi, xalqlarning orasida Men eng arzimas qilib qo‘yaman sizni, Hamma sizlardan nafratlanadi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang