O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:1


IBT, 2013 Quyidagilar Obodiyoning bashoratidir. Egamiz elchi yuborib barcha xalqlarga, Quyidagi xabarini yetkazdi bizga: “Tayyorlaninglar! Qani, kelinglar, Edomga qarshi urushga boraylik!” Edom xalqi haqida Egamiz Rabbiy quyidagilarni aytmoqda:

   •    Obodiyo 1:2 >