O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:17


IBT, 2013 Lekin Sion tog‘ida najot toparlar Isroil xalqining omon qolganlari. Bu tog‘ muqaddas bo‘lar. Yoqub nasli haydab chiqarar yovlarini, Uning mulkini tortib olganlarni, Va yana egallar o‘z yerlarini.