O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:16


IBT, 2013 Ey, Yahudo xalqi, muqaddas tog‘imda G‘azab sharobin ichib bo‘ldingiz. Shu singari barcha xalqlar ham Shu sharobdan to‘xtamasdan icharlar. Hech qachon yer yuziga kelmagan kabi, Ichib–ichib, yo‘q bo‘lib ketarlar.