O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibroniylarga maktub 1:11


IBT, 2008 Улар йўқ бўлиб кетар, Бироқ Сен тураверасан. Ҳаммаси кийимдек нураб кетар,
IBT, 2013 Ular yo‘q bo‘lib ketar, Sen turaverasan, Ularning hammasi kiyim kabi eskirib ketadi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang