O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ibroniylarga maktub 1:1


IBT, 2008 Худо қадимда бир неча марта ва турли тарзда пайғамбарлар орқали ота-боболаримизга гапирган эди.
IBT, 2013 Xudo qadimda ota–bobolarimizga ko‘p marta va turli tarzda payg‘ambarlar orqali gapirgan edi.