O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Timo‘tiyga ikkinchi maktub 1:6


IBT, 2008 Шу сабабдан, қўлларимни бошингга қўйишим натижасида сен Худодан олган руҳий қобилиятни алангалатиб туришингни эслатмоқчиман.
IBT, 2013 Shu sababdan, yodingda bo‘lsin: men ustingga qo‘llarimni qo‘yib duo qilganimda, sen Xudodan Muqaddas Ruhni in’om qilib olgansan. Ichingdagi o‘sha MuqaddasRuh in’omini alangalatib tur.