O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga ikkinchi maktub 1:7


IBT, 2008 сиз, азоб чекаётганларни эса биз билан бирга роҳат-фароғатга эриштиради. Раббимиз Исо Ўзининг қудратли фаришталари билан бирга олов алангасида осмондан тушиб зоҳир бўлган вақтда, бу воқеа содир бўлади.
IBT, 2013 Azob chekayotgan sizlarga esa biz bilan birga tinchligini ato qiladi. Bularning hammasi Rabbimiz Iso O‘zining qudratli farishtalari bilan, lovullab turgan alanga ichida, ko‘kdan zohir bo‘lganda ro‘y beradi.