O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Salonikaliklarga ikkinchi maktub 1:12


IBT, 2008 шу йўсин Раббимиз Исонинг исми сизларда улуғлансин ва У сизларни ҳам улуғласин. Худойимиз ва Раббимиз Исо Масиҳнинг иноятли иродаси ана шу.
IBT, 2013 Rabbimiz Isoning nomi orangizda ulug‘lansin, sizlar esa Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masih inoyati bilan U orqali ulug‘laninglar, deya ibodat qilamiz.