O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:4


IBT, 2008 Чунки Исо Масиҳга бўлган имонингиз ва бутун аҳли мўминга қўйган меҳр-муҳаббатингиздан хабардормиз.
IBT, 2013 Chunki Iso Masihga bo‘lgan imoningiz va Xudoning barcha azizlariga ko‘rsatayotgan sevgingiz haqida biz eshitdik.